Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów

Opublikowane przez bierzmowany w dniu

Prosimy o dostarczenie formularzy zgłoszeniowych rozdanych przez księdza podczas spotkania organizacyjnego, swojemu animatorowi na pierwszym spotkaniu w grupie.

Zgłoszenie należy wypełnić czytelnie DRUKOWANYMI LITERAMI.

pdf