Przygotowania w naszej parafii

W roku szkolnym 2021/2022 kandydaci przygotowujący się do bierzmowania (na obu rocznikach), wezmą udział w formacji opartej na spotkaniach w małych grupach, spotkaniach całego rocznika z księdzem, katechezie szkolnej, a także odbywaniu praktyk religijnych oraz udziale w dniu skupienia.

Głównym elementem tegorocznych przygotowań jest praca w małych grupach (10-15 osobowych), które prowadzą animatorzy. Są oni pod stałą opieką duszpasterza i posiadają do tego odpowiednią formację. Spotkania odbywają się raz w miesiącu i trwają ok. 1,5 godziny. Rozmowy i dyskusje na nich prowadzone mają skłonić do refleksji nad własnym życiem duchowym, na nowo odkryć kerygmat i podjąć decyzję o świadomym przyjęciu Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Taka forma spotkań ma w pierwszej kolejności pogłębienia relacji z Bogiem i nauka życia we wspólnocie wierzących, a nie pochłanianie ogromnej ilości wiedzy.

Bardzo ważnym elementem przygotowań jest również katecheza szkolna. Jest ona obowiązkowa dla wszystkich przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania przez cały okres trwania formacji.

Każdy rok przygotowań kandydat musi zakończyć indywidualną rozmową ze swoim animatorem. Podczas rozmowy kandydat musi złożyć świadectwo – opowiedzieć kim dla niego jest Pan Bóg i dlaczego chce przystąpić do sakramentu bierzmowania. Może również zostać zapytany o treści, które pojawiły się podczas tego roku przygotowań oraz wyznaczone zagadnienia z Małego Katechizmu.

Dopełnieniem formacji podczas przygotowań do sakramentu bierzmowania są spotkania z kapłanem, które dla danego rocznika odbywają się mniej więcej co 2 miesiące.