Zgłoszenia

  Wypełnij formularz zgłoszeniowy

  Formularz wypełnia kandydat do bierzmowania - nie rodzic

  Oświadczam, że będę uczestniczyć we Mszy świętej w dni nakazane (przede wszystkim w każdą niedzielę) i będę się troszczył o osobisty rozwój własnej wiary.*

  Oświadczam, że pragnę przygotować się do sakramentu bierzmowania i uczestniczyć w spotkaniach i innych aktywnościach w ramach formacji.*

  Oświadczam, że będę uczestniczyć w katechezie szkolnej przez cały okres przygotowań.*


  [1] Wasze odpowiedzi weźmiemy pod uwagę przy podziale na grupy. Może się jednak zdarzyć, że nie uda nam się spełnić oczekiwań wszystkich osób.